EVROPSKA PLATFORMA ZA MUZIKU I TERITORIJU – „MERITA”

Ukoliko biste voleli da svoj ansambl predstavite u gradovima širom Evrope, kao i da nastupate u građevinama koje imaju kulturno-umetnički značaj i u istorijskim rezidencijama, možete se prijaviti na digitalnu platformu info@meritaplatform.eu do 15.decembra 2022. godine. Odabrani kvarteti će raditi na razvoju originalnih projekata na teme kao što su: muzika i umetnost, invaliditet, muzika i pozorište, interkulturalnost, muzika i prostori i mlada publika. Razvoj projekta će trajati tri godine i uključiće 38 kvarteta sa ukupno 152 umetnika. Digitalna platforma www.meritaplatform.eu će biti središte iz kojeg će se odvijati sve aktivnosti.

Cuarteto Iberia

MERITA, skraćeno od engleskog Music – cultural hERItage – TAlent (muzika – kulturno nasleđe – talenat), ima za cilj da poboljša pristup i učešće u kulturnim aktivnostima, kako u većim tako i u manjim mestima, promovišući evropsku kulturnu baštinu, uz jačanje veze između onlajn i oflajn angažovanja. Sa idejom da ova platforma bude „promotivni izlog za umetnike”, cilj projekta „MERITA” jeste da podstakne otkrivanje novih mesta koja će prevazići ne samo geografske granice već i idejne, umetničke i saznajne. Organizatori tvrde da je reč „kvartet” uzet i kao metafora za idealno društvo, mesto susreta različitih kultura, koji kroz međusobni dijalog gradi lepotu, estetiku ukusa i trajnu umetničku vezu. Pored mogućnosti za nastupe uživo, „MERITA” pruža i drugi veoma važan izvor informacija i mesto okupljanja, a to je već spomenuta digitalna platforma www.meritaplatform.eu. Ona ima za cilj da, okrećući se pre svega mladima, doprinese izgradnji međusobne saradnje, kao i unapređenju kulture i identiteta.

Frančeska Monkada, osnivačica i predsednica mrežeLe Dimore del Quartetto
© Diego Molaschi

S tim u vezi Frančeska Monkada, osnivačica i predsednica mrežeLe Dimore del Quartetto”i odbora – Comitato AMUR”ovaj projekat predstavlja rečima: „’MERITA’ je kruna evropskog sna, muzika kao univerzalni jezik, sposoban da udahne novi život mestima i prostorima koji čekaju da ponovo budu otkriveni. Dijalog između kultura, umetnosti, zajednica i teritorija za stvaranje cirkularne ekonomije i održive kulture za podršku jednostavnom turizmu zasnovanom na blizini. Sve to je ‘MERITA,’ i još mnogo toga; ovim projektom ona osvaja lepotu za sve”.

Platforma će približiti novoj publici i klasičnu muziku i mesta evropske baštine koja su od kulturnog značaja. „MERITA” je projekat Kuće kvarteta (Le Dimore del Quartetto) koji sufinansira Evropska unija i uključuje 17 kulturnih institucija iz cele Evrope, među kojima su: OdborAMUR” (Comitato AMUR), Milano (Italija), Fondacija Vasilisa i Marine Teoharakis (B&M Theocharakis Foundation), Atina (Grčka), Beogradska umetnička nova teritorija (BUNT), Beograd (Srbija), Cadenza Arts Management Ltd., Budimpešta (Mađarska), EuAbout Lab ASBL – Evropsko udruženje za istraživanje, obrazovne, kulturne i društvene inovacije, Brisel (Belgija), najveća evropska mreža za očuvanje baštine „Europa Nostra”, Hag (Holandija), udruženje „Evropske istorijske kuće”, Brisel (Belgija), „Experimentadesign” – Udruženje za promociju dizajna i kulturne projekte (Associação para a Promoção do Design e Cultura de Projecto), Lisabon (Portugalija), Fondacija Julijana Kohrana, Varšava (Poljska), Kolarac – Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd (Srbija), Međunarodni festival kamerne muzike Lofotskih ostrva (Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest), Oslo (Norveška), ProQuartet” – Evropski centar kamerne muzike (Centre européen de musique de chambre), Pariz (Francuska), „Qendra EVENT”, Tirana (Albanija).

Nešto više o ovoj platformi možete saznati na njenom zvaničnom sajtu: https://www.meritaplatform.eu/